Magda

Name

Magdalena Borowska

Specjalizacja

Logopeda/Neurologopeda

Opinie klientów

Magdalena Borowska

Neurologopeda kliniczny (Uniwersytet Medyczny, Wrocław), logopeda i polonista (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), nauczyciel języka polskiego jako obcego i drugiego (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), w trakcie uzyskiwania specjalizacji CRAFTA® (Akademia Terapii Czaszkowo-Żuchwowej). Doświadczenie logopedyczne zdobywała, pracując w przychodni, w przedszkolach krakowskich oraz w specjalistycznych gabinetach terapeutycznych. Pracuje z dziećmi oraz z dorosłymi. Wierzy w holistyczne podejście do terapii i na co dzień łączy różne techniki i metody pracy po to, by osiągnąć jak najlepsze efekty terapeutyczne.