Mariola

Name

Mariola Drożyńska

Specjalizacja

Logopeda/Neurologopeda

Opinie klientów

Mariola Drożyńska

Neurologopeda, surdologopeda, filolog polski. Ukończyła studia magisterskie na Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie na kierunku filologia polska, specjalność logopedia oraz podyplomowe studia w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu na kierunku Neurologopedia i Surdologopedia. 

 

Posiada bogate doświadczenie w diagnozowaniu i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami kompetencji językowych – z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, dysleksją, jąkaniem,  afazją,  niedosłuchem,  autyzmem, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, sprzężoną, z rozszczepem wargi/podniebienia,  z zespołami genetycznymi oraz z osobami wymagającymi alternatywnych lub wspomagających metod komunikacji AAC. Cały czas doskonali swoją wiedzę uczestnicząc w licznych kursach, warsztatach i szkoleniach. Współpracuje z rodzicami oraz poradniami specjalistycznymi. W pracy podąża za dzieckiem, obserwując całościowy jego rozwój i dobierając odpowiednie metody do jego możliwości psychofizycznych.