aneta pochylska

Nazwisko

Anna Pochylska

Specjalizacja

Psycholog

Aneta Pochylska

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na wydziale Filozoficznym na

kierunku Psychologia. Ukończyła kurs terapii poznawczo-behawioralnej.

 Specjalizuje się w terapii dzieci ze spektrum autyzmu oraz zespołu Aspergera oraz dzieci z zaburzeniami emocji, prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu kompetencji społecznych i emocjonalnych oraz z elementami Treningu Umiejętności Społecznych.

Swoje doświadczenie nabywała na OddzialeKlinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oraz w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej. Na co dzień pracuje w przedszkolu integracyjnym.