Poznaj nas bliżej

Agnieszka Pastuszka

Psycholog. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbyła liczne kursy i szkolenia związane z terapią dzieci, młodzieży i dorosłych.

Ukończyła czteroletni kurs psychoterapeutyczny w Ośrodku Szkoleń systemowych w Krakowie, przygotowujący do uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty rodzinnego. Uczestniczyła w rocznym szkoleniu poznawczo- behawioralnym dzieci i młodzieży Warszawskiego Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Odbyła liczne kursy przygotowujące do pracy z dziećmi z autyzmem oraz w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała uczestnicząc w stażach między innymi w: Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego –  Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych i behawioralnych, w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – Zakład Terapii Rodzin.

W ostatnich latach prowadziła konsultacje prywatne świadcząc usługi psychologiczne i psychoterapeutycznie. Współpracowała również z: Placówką Opiekuńczo- wychowawczą typu specjalistycznego, z wieloma Niepublicznymi Przedszkolami i Szkołami, Niepubliczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, jak również Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Mariola Drożyńska

Neurologopeda, surdologopeda, filolog polski. Ukończyła studia magisterskie na Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie na kierunku filologia polska, specjalność logopedia oraz podyplomowe studia w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu na kierunku Neurologopedia i Surdologopedia. 

Posiada bogate doświadczenie w diagnozowaniu i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami kompetencji językowych – z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, dysleksją, jąkaniem,  afazją,  niedosłuchem,  autyzmem, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, sprzężoną, z rozszczepem wargi/podniebienia,  z zespołami genetycznymi oraz z osobami wymagającymi alternatywnych lub wspomagających metod komunikacji AAC. Cały czas doskonali swoją wiedzę uczestnicząc w licznych kursach, warsztatach i szkoleniach. Współpracuje z rodzicami oraz poradniami specjalistycznymi. W pracy podąża za dzieckiem, obserwując całościowy jego rozwój i dobierając odpowiednie metody do jego możliwości psychofizycznych.  

Aneta Pochylska

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na wydziale Filozoficznym na

kierunku Psychologia. Ukończyła kurs terapii poznawczo-behawioralnej.

 

Specjalizuje się w terapii dzieci ze spektrum autyzmu oraz zespołu Aspergera oraz dzieci z zaburzeniami emocji, prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu kompetencji społecznych i emocjonalnych oraz z elementami Treningu Umiejętności Społecznych.

Swoje doświadczenie nabywała na OddzialeKlinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oraz w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej. Na co dzień pracuje w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała uczestnicząc w stażach między innymi w: Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego –  Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych i behawioralnych..

 

Klaudia Stangierska

Psycholog, Mediator sądowy. Absolwentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Studiów podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego w Instytucie Studiów Podyplomowych „Pedagogium” w Gliwicach. 

Specjalizuje się w pracy z małymi dziećmi, dziećmi w wieku szkolnym oraz całą rodziną. 

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, deficytami rozwojowymi a także z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zespołu Aspergera. Pomaga w problemach szkolnych, trudnościach emocjonalnych oraz społecznych. 

Doświadczenie zawodowe nabywała poprzez liczne kursy, szkolenia, praktyki  wolontariaty oraz  pracę w Przedszkolu Terapeutycznym oraz Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych. 

W swojej pracy wykazuje się empatią, indywidualnym podejściem do każdej osoby oraz chęcią budowania autentycznych relacji.

 

Opinie

Od naszych szczęśliwych klientów

Pani Agnieszka świetny specjalista godny polecenie, co prawda to było nasze pierwsze spotkanie ale jestem bardzo zadowolony pełny profesjonalizm ze strony Pani Agnieszki. Czekam na następne spotkanie.

Roger Klient

Najlepsza psycholog na jaką trafiłem do tej pory, a miałem już kontakt z kilkoma. Wiele rzeczy udało mi się już zrozumieć po pierwszej rozmowie z panią Agnieszką i już wiem, że będę kontynuował rozmowy z panią Agnieszką.

Marek Klient

    TERAPIA WIELICZKA

    Created by. codezen.pl